IMG_0266.jpgIMG_0269.jpgDSCN0034.jpgDSCN9956.jpgDSCN0742.jpgpic05.jpgDSCN0711.jpgpic01.jpgIMG_0276.jpgDSCN9973.jpgHamlet, Jesi ili ne jesti.jpgpic04.jpgDSCN0705.jpgDSCN9995.jpgIMG_0274.jpgDSC00614.jpgDSCN9952.jpgpic03.jpgpic02.jpgDSCN9888.jpg

STUDENTSKA UNIJA MEDICINARA

je stručno, dobrovoljno, neprofitno, humanitarno udruženje građana-studenata biomedicinskih fakulteta Beogradskog Univerziteta, okupljenih u cilju razvoja ideja humanizma i medicinske etike, edukacije studenata i podsticanja naučnog rada, uvek u skladu sa medicinskom etikom i Hipokratovom zakletvom.

DEŽURSTVA

PONEDELJAK 12:00-13:30 Marko Živanović
UTORAK 13:30-16:00 Monika Dudaš
SREDA 14:00-16:00 Sanja Perić
ČETVRTAK 14:00-15:00 Branko Lukić
PETAK 12:00-13:00 Vinka Stojković